Har du någonsin varit med om att man inte behöver en byggsåg vid resning av en byggstomme?... Nej, det är väl en sak... men har du någonsin varit med om att man inte behöver en hammare?...
— Ett samtal mellan två byggare under tiden de reser en stomme från Lättbygg Sweden AB

Varför Lättbygg?

Lättbygg är ett byggsystem som kombinerar det bästa ur lösvirkesbyggande och prefab hus. Med Lättbygg har du snabbt allt under tak, precis som med ett prefab hus. Det handlar med andra ord om en fukt- och vädersäker, snabb och enkel byggmetod. Materialet är färdigkapat, vilket innebär att du snabbt och säkert samt utan spill reser stommen. För dig som byggare innebär det ett effektivt byggande som besparar dig och dina kunder många timmar.

Stompaketet från Lättbygg bygger på helt skarvfria väggar precis som lösvirkeshus och därmed en mycket lufttät konstruktion. Avsaknaden av blockskarvar ger också ett tätare vindskydd. 

En av många fördelar om du väljer Lättbygg är att det är du som bestämmer tjocklek på väggar, fasadbeklädnad och materialval insida vägg.

I leveransen till byggplatsen ingår allt som behövs för uppförandet – skruv, beslag, tätningstejp, sylltätning osv. Det innebär att du inte behöver mer än verktyg på byggplatsen.

Lättbygg gör konstruktionsberäkningar samt A-ritningar, K-ritningar och kompletta montageritningar som visar varje detalj som ingår i vår leverans till dig.

Ytterligare en fördel med Lättbyggsystemet är att du slipper lossa, lagra, täcka och montera isoleringen, du ringer helt enkelt bara när det är dags så kommer vi och isolerar. Det ingår i priset!


Nedanstående behövs för en offert från Lättbygg

 • Enkel måttsatt planskiss som visar byggnadens ytter- och innermått samt öppningars placering och storlek samt    isoleringstjocklekar

 • Ort (för att veta snö zon)

 • Tjocklek på fasadpanel (för att få fram en korrekt måttsatt ritning)

 • Tjocklek på invändiga ytskikt (för korrekt måttsättning)

 • Tjocklek på väggisolering

 • Tjocklek på takisolering

 • Tjocklek på lösblåst takisolering

 • Önskemål om ev. tillval som ut- och invändiga ytskikt

 • Kundnamn

 • Kontaktperson, telefonnummer och E-post

 • Leveransadress

 • Önskat leveransdatum

 


Fördelar med en byggstomme från Lättbygg

 • Platta paket för snabb montering

 • Det fasta priset från Lättbygg inkluderar även konstruktionsberäkningar, A-ritningar, K-ritningar samt fuktdimensionering!

 • 10-års garanti mot fukt i konstruktionen, se även avsnittet garanti

 • Ingår: Stompaket, Vindskydd, Underlagstak samt Isolering när stommen väl har rests.

 • Enkel & snabb byggmetod, Du spar tid!

 • Lättbalkar som ger färre och mindre köldbryggor

 • Lättbygg använder endast de bästa isoleringsmaterialen