Vi på Lättbygg tror att du helst vill ha ett egen ritat unikt hus, med oss kan du utforma konstruktionen precis som du önskar. Du som kund erhåller en gedigen konstruktion med en kostnad i paritet med eller billigare jämfört med om du skulle bygga det med lösvirke.

Med Lättbyggs byggsystem får du även huset isolerat i torr miljö när allt är rest, det minimerar byggfukten i stommen, vilket ger dig som kund ett sundare inomhusklimat. Lättbygg har valt ut de som vi anser vara de bästa materialen på marknaden, alla med lång erfarenhet av sina produkter och ständig produktutveckling som bygger på gedigen kunskap, vilket borgar för ett sunt inomhusklimat för många år framåt i tiden.

 

Leverantörer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekofiber Sweden AB

Ekofiber startade 1989 att förse den Svenska marknaden med cellulosaisolering. Det första typgodkännandet för lösullsisolering i Sverige erhölls av Ekofiber Sweden AB 1991.

Ekofiber har drivit forskning och utvecklat teknik tillsammans med bl.a. SP och KTH för att få fram fungerande konventionella och diffusionsöppna konstruktioner.

Detta har resulterat i att Ekofiber kan erbjuda material, lösningar och garantier för ett hållbart, miljömedvetet och sunt byggande.
Ekofiber kan som ensam aktör erbjuda Ekofiber byggsystem som ger hela 10-års fuktgaranti på hela konstruktionen.

Med Ekofiber kan man välja mellan 4 olika produkter som var och en är lämpad för sitt respektive område: Ekofiber Vind, Ekofiber Vägg, Ekofiber Brand samt Ekofiber Lösull.

 

Svenska Termoträ AB

Termoträ grundades 1984. Utvecklingen har förts framåt av Termoträs idé om att utveckla gammal beprövad sågspåns-metod till det är idag; en modern träfiberisolering, en ren naturprodukt gjord av samma råmaterial som t ex blöjor.

Materialet har testats av oberoende institut och har visat sig uppfylla de förväntningar som fanns. Testinstitut som SP, Trätek, Boverket samt Miljö- och Yrkes-medicinska kliniken borgar för opartiska bedömningar. Samtliga bekräftar de egna resultaten om en miljövänlig, återvinningsbar och effektiv isolering.

 

Paroc Group Oy

Paroc Group är en internationell tillverkare av stenullsisolering. Huvudkontoret ligger i Finland, och de har produktions-anläggningar i fyra länder samt säljkontor i 14 länder.  

Paroc har utvecklat deras produktionskunnande sedan 1930-talet. I dag är Paroc den ledande leverantören av isolering i Finland, Sverige och Baltikum.

Produkterna, som säljs under varumärket PAROC® och levereras i paket märkta med de lättigenkännliga röd-vita ränderna, omfattar byggisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, isolering för sandwichelement och akustikprodukter.

Paroc utvecklar och leder byggkoncept, från energisparande renoveringar till passivhus, som sänker husens energiförbrukning och utsläpp, samtidigt som de höjer boendekomforten.

 

Masonite Beams AB

Masonite producerar I-balk och är den ledande producenten i Norden med Europas modernaste balkfabrik.
Företaget tillverkar och säljer moderna, kundanpassade och effektiva träbaserade I-balksystem och tekniska lösningar. Masonite Beams I-balkar har tydliga miljö- och energifördelar och är mest kända för att vara lätta, starka och raka!

Masonite Beams har en 150-årig historia som sträcker sig tillbaka till Nordmalings ångsåg (NÅÅB) som på sin tid var det första sågaktiebolaget i Sverige.

Avknoppningen Masonite Beams startade upp 1974 som världens första fabriksproducent av I-balk. Produktutveckling och innovation är något som kännetecknar deras historia och idag är Masonite Beams en av de ledande producenterna av I-balk, med Europas modernaste balkfabrik.

 

Vison byggprodukter AB

Vison grundades 1978 av Jörgen Svensson. Tillsammans med experter har Vison utvecklat flera byggplastprodukter. Produkterna säljs under varumärket Bison.

Vison importerar en del produkter men har även tillverkning i Sverige. Kunderna finns både i Sverige och utomlands. Produktsortimentet består av fukt-/ångspärrar, underlagstak, vindskydd som andas och ställnings-/genomtrampningsskydd.

De största produkterna är Bison Vindskydd, Bison Underlagstak, Bison Säkerhetsväv samt Bison Kondensväv.