10-års garanti mot fukt i konstruktionen

Garantin omfattar fuktskador – ofta benämnda som ”Sjuka Hus”. Garantin gäller i 10 år vid nybyggnation och omfattar fuktskador, röta och mögel, orsakade av diffusion i de konstruktioner som är byggda i enlighet med föreskrifterna.

Samtliga konstruktioner är väl beprövade, fuktdimensionerade av Anneling Tobin Consult AB.

Garantins giltighet förutsätter:

– Att konstruktionen är utförd enligt bifogade ritningar och anvisningar.
– Att isoleringen har installerats i konstruktionen av en av Lättbyggs auktoriserad installatör.

Garantin gäller exempelvis inte:

– Skador orsakade av vattenläckage.
– Skador på ytskikt på exempelvis ytterfasad och torpargrund etc.
– Konstruktioner med inbyggda spotlights.